PALNIK NA ZRĘBKĘ

Firma ONER ACTIV Paweł Krzaczek, Michał Krawczyk s.c. otrzymała wsparcie z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu PARP „Dużego bonu”.

Tytuł projektu : „Opracowanie projektu wzorniczego systemu podawania i spalania wilgotnych zrębek w kotłach małej mocy od 15 do 250 kW z automatycznym odpopielaniem paleniska
Projekt realizowany w współpracy z Instytutem Energetyki oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu Zakład Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych.

Facebook