Unia Europejska

rysunek1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

?Proinnowacyjne usługi doradcze dla firmy STANISŁAW KRZACZEK ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY w zakresie implementacji innowacji technologicznej ? procesowej wspierającej procesy produkcyjne”

 

Cel projektu:  zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno Handlowy, poprzez wsparcie proinnowacyjne we wdrożeniu innowacji technologicznej ? procesowej wspierającej procesy produkcyjne.

Umowa o dofinansowanie nr  POIR.02.03.01-06-0008/16

Całkowita wartość projektu  wynosi  449 442,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi  255 780,00 PLN