Unia Europejska

EFRR_logo_poziomo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje

Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo- rozwojowa w przedsiębiorstwach

 

Tytuł Projektu: Centrum Badawczo – Rozwojowe Paliw Alternatywnych
Wartość Projektu: 2 841 741,61 PLN
Wartość dofinansowania: 1 353 468,76 PLN

 

  

Cel Projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym poprzez rozszerzenie działalności firmy, budowę laboratorium oraz prowadzenie prac B+R na rzecz innych podmiotów, w tym: działających w branży kotlarskiej, zajmujących się składowaniem i przetwarzaniem odpadów, produkcją paliw RDF
Planowane Efekty: Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do

prowadzenia prac B+R zgodnych z przyjętą Strategią rozwoju w zakresie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych

 

 

funduszeue

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Tytuł Projektu: Wdrożenie wyników B+R poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych kotłów wodnych typu SKP BIO
Wartość Projektu: 4 200 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 3 355 500,00 PLN

 

Cel Projektu: Wdrożenie przeprowadzonych przez Wnioskodawcę we własnym zakresie prac B+R poprzez uruchomienie produkcji kotłów wodnych typu SKP BIO z automatycznym podajnikiem paliwa o nominalnej mocy cieplnej od 16 kW do 50 kW opalanych pelletem
Planowane Efekty: Efektem realizacji projektu będą innowacyjne produkty – kotły do spalania paliwa stałego w postaci pelletu w sposób zapewniający spełnienie wymagań w zakresie emisji spalin określonych przez piątą klasę wg normy EN-PN 303-5/2012., w których zastosowano niedostępne na rynku europejskim rozwiązania:

• Budowa wymiennika ciepła opartego na płomieniówkach pozwalająca na znaczne oszczędności na paliwie dzięki uzyskaniu bardzo dużej powierzchni wymiany ciepła nie spotykanej na rynku europejskim. Odzwierciedlają to wyniki badań sprawności kotłów potwierdzone przez niezależne laboratorium. Zgodnie z nimi CAŁA LINIA kotłów SKP BIO charakteryzuje się najwyższą – 5 klasą sprawności (minimalne straty ciepła i maksymalna wydajność kotła = oszczędność paliwa) zgodnie z normą PN-EN 303-5; 2012;

•Zabezpieczenia przed poparzeniem użytkowników spowodowane przez płomień wydobywający się z palnika poprzez zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia w postaci zamka elektromagnetycznego w zewnętrznych drzwiach – obudowie. Element bimetalowy umieszczony w pobliżu palnika pozwala na otwarcie zamka dopiero kiedy elementy palnika wystudzą się. Jest to rozwiązanie w pełni pionierskie w tego typu kotłach.

•Możliwość awaryjnego wykorzystania rusztu zastępczego w przypadku awarii zasilania. Co prawda wielu producentów stosuje to rozwiązanie w swoich urządzeniach, lecz nie są to urządzenia spełniające normy emisji spalin dla 5 klasy emisji. Rozwiązanie to umożliwia bardzo szybkie i łatwe przystosowanie kotła do ogrzewania pomieszczeń bez automatyki i potrzeby podłączenia do sieci elektrycznej.

rysunek1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

?Proinnowacyjne usługi doradcze dla firmy STANISŁAW KRZACZEK ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY w zakresie implementacji innowacji technologicznej ? procesowej wspierającej procesy produkcyjne”

 

Cel projektu:  zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno Handlowy, poprzez wsparcie proinnowacyjne we wdrożeniu innowacji technologicznej ? procesowej wspierającej procesy produkcyjne.

Umowa o dofinansowanie nr  POIR.02.03.01-06-0008/16

Całkowita wartość projektu  wynosi  449 442,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich wynosi  255 780,00 PLN